Partners

De Climate Classic wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners!

Met jouw organisatie een bijdrage leveren aan het klimaat en gezondheid én een sportieve teamprestatie neerzetten? Lees hier meer over de mogelijkheden.

Verzekeringscoöperatie Univé heeft zich als gouden partner verbonden aan de Climate Classic. Voor, tijdens en na de fietstocht zullen ze prominent aanwezig in de uitingen van Cycling 4 Climate.

We zijn ontzettend blij met Univé als partner en we verwelkomen hen dan ook van harte in onze duurzame wielercommunity. We kijken ernaar uit om er samen een geweldige editie van de Climate Classic van te maken. Met veel aandacht voor de aanpak van klimaatverandering en met positieve betrokkenheid van de Univé-fietsers.

Univé heeft een rijke historie als het gaat om de ondersteuning van sportevenementen. Als ‘Supporter van Sport’ zetten ze zich in om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Van jong tot oud, met of zonder beperking en zowel lokaal als landelijk. Als coöperatie staat het belang van leden voorop. Zowel als het gaat om het voorkomen en beperken van leed en schade. Maar ook door leden bij te staan als er al schade is ontstaan. Dit doet Univé op een duurzame wijze. Rekening houdend met mens, milieu en leefomgeving.

Directeur Johan van den Neste van Univé is enthousiast: ”Als coöperatie die zich inzet voor het ledenbelang en voor de toegankelijkheid van sport, worden we vol overtuiging partner van de Climate Classic. Zo kunnen we samen op sportieve en positieve wijze aandacht vragen voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de maatschappij.” Univé fietst met een grote groep collega’s mee aan de Climate Classic. Daarnaast verzorgen ze ook een pauzestop voor alle deelnemers langs de route bij hun hoofdkantoor in Zwolle.

Wij willen positieve impact creëren voor nu en de generaties na ons. Wij geloven daarbij in duurzame en innovatieve dienstverlening enerzijds en een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering anderzijds. Zo zijn wij onderdeel van een wereldwijde groep leidende bedrijven die kiezen voor ambitieuze klimaatactie: het Science-Based Targets initiatief. Onze ambitie hebben wij recent aangescherpt naar CO₂-neutrale bedrijfsvoering in 2026. Tevens zijn wij het thuis van trotse ingenieurs én een grote groep fietsfanaten. Wij zijn dan ook erg trots dat wij voor het derde jaar op rij de Climate Classic steunen, als partner en door deel te nemen.

Dit jaar treffen jullie ons ook aan bij de laatste pauzelocatie op de boscamping in Appelscha. Niet voor niks hebben wij voor deze locatie gekozen want hier vlakbij zijn wij bezig geweest met project ‘de Oude Willem’. Dit gebied is onderdeel van het N2000 gebied Drents Friese Wold. Het project richt zich op uitmijnen en inrichten van het gebied, gericht op anti-verdroging en vergroting van biodiversiteit.

Antea Group is een internationaal werkend ingenieurs- en adviesbureau. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij al meer dan 70 jaar op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen.

Samen maken we de wereld elke dag een stukje mooier.

De zorgen over klimaat, biodiversiteit en duurzaam ondernemen vragen om reflectie en aandacht. We staan voor een grote opgave om het systeem versneld te veranderen. Het juridische kader is onderdeel van een veel bredere ecologische en maatschappelijke context, die ook een boardroom thema is geworden.

Eversheds Sutherland probeert waar mogelijk bij te dragen aan de duurzaamheidsopdracht waar ieder bedrijf voor staat. ESG in een internationale setting vraagt bovendien om internationale ondersteuning, ook op juridisch gebied. Het investeren in de ontwikkeling van duurzame energie is een van de belangrijkste onderdelen van de ESG opgave. Ons Clean Energy Team is continu betrokken in onder meer de wind-, zonne-energie- en biomassa-markt.

Vanwege onze focus op alle aspecten van duurzaamheid is onze partnership met de Climate Classic van Cycling 4 Climate een vanzelfsprekendheid.

Sia Partners is fully engaged in the fight for climate changes by adapting itself and encouraging suppliers and customers to adapt and decarbonize. For that reason Sia Partners is excited to partner with Cycling 4 Climate to bring awareness to the consequences of rising sea levels for the Netherlands.

What better way to do this than to engage in one of the most typically Dutch activities – cycling! Additionally, the Climate Classic race is a superb way to connect with other like minded individuals and organisations.

Het Enlit team werkt met veel plezier samen met de Climate Classic aan het verhogen van bewustzijn rondom klimaatverandering. Als platform waar de Europese energie sector zowel digitaal als fysiek samenkomt, streven wij er met onze partners naar om iedereen mee te nemen en zo de energietransitie op een eerlijke manier te versnellen.

Samen staan we sterk en kunnen we enorm veel voor elkaar krijgen!

DAREL Education ontwikkelt onderwijsmodules en organiseert masterclasses voor middelbare scholen, universiteiten, bedrijven en andere organisaties, om begrip, bewustzijn en steun voor de energietransitie creëren.

Wij geloven dat het noodzakelijk is om begrip over de energietransitie in het onderwijs te verankeren. Door middel van ons onderwijsprogramma willen wij duurzame gemeenschappen creëren over de verschillende generaties van de samenleving heen. Dit doen we zonder winstoogmerk en komen ook graag met de school van jouw kinderen in contact.

Wij verheugen ons erop om met een heleboel fietsers van de Climate Classic samen te werken om gezamenlijk onze impact te vergroten.

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om de risico’s gerelateerd aan weer, klimaat en seismologie terug te dringen. We doen wetenschappelijk onderzoek naar klimaat en klimaatverandering. Ook delen we kennis met maatschappelijke partners zodat zij hun klimaatadaptatie werk vorm kunnen geven. In oktober van dit jaar zullen wij de nieuwe nationale klimaatscenario’s uitbrengen. De KNMI klimaatscenario’s zijn al jaren toonaangevend voor onze nationale klimaatmitigatie en klimaatadaptatieplannen.

Daarnaast, publiceren we een wekelijks klimaatbericht op onze website (hier zijn alle 500 berichten terug te lezen). Hiermee hopen wij de algemene kennis over klimaatverandering te vergroten en het onderwerp continu hoog op de agenda te houden. Bijdragen aan de Cycling 4 Climate sluit dus goed aan bij onze activiteiten en de KNMI-missie. We zien er naar uit dit jaar alle klimaatfietsers door De Bilt, langs de KNMI toren, te zien flitsen.

De waterschappen hebben elke dag te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan perioden van langdurige droogte en extreme hoosbuien. Die gaan in de toekomst alleen nog maar vaker voorkomen.

Samen met andere overheden, organisaties en inwoners zullen we zorgvuldige afwegingen moeten maken om ons gebied leefbaar te houden. Deze boodschap willen we graag uitdragen tijdens de Climate Classic. We hopen mensen in ons werkgebied bewust(er) te maken van klimaatverandering en hoe we dit kunnen voorkomen en beter op mogelijke gevolgen toegerust kunnen zijn.

Ons waterschap zet ook in op het verminderen van CO2-uitstoot en klimaatneutraal worden. We stimuleren marktpartijen met wie we samenwerken aan onderhoud van dijken, water, gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen om te verduurzamen en innovatieve oplossingen te zoeken. Emissieloos en circulair werken is nog niet vanzelfsprekend, maar wordt op deze manier langzaam maar zeker de nieuwe standaard.

Verder verduurzamen we onze werkomgeving en motiveren we medewerkers om een steentje bij te dragen door vaker met de fiets of ov naar het werk te gaan. De Climate Classic sluit hier mooi bij aan: fietsend aandacht vragen voor het klimaat.

“We zijn trots dat de Climate Classic start bij Brabantse Delta. Als waterschap merken we elke dag de gevolgen van het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld door extreme neerslag of lange periodes van droogte. We leveren in ons werk een belangrijke bijdrage om die gevolgen te beperken. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we echt voor aan de slag, samen met andere overheden, inwoners en bedrijven. Ook in de Climate Classic geldt dat we door doelen te stellen, te ontwikkelen en samenwerking de finish halen.”

Central Events richt zich op het organiseren van sportevenementen in Nederland. Tot de kernsporten behoren hardlopen, recreatief- en racefietsen. Central Events ontwikkelt en organiseert sportevenementen zelf of in opdracht van derden. Ze hanteren daarbij de volgende kernwaarden: Laagdrempelig; Betrouwbaar; Regionale kennis; Lage kosten; Duurzaam!

Central Events is bezig achter de schermen om alles in goede banen te leiden. Ze hebben veel ervaring met fiets campagnes, evenementen en tours. Naast het organiseren van sportevenementen is Central Events namelijk met de merknaam VeloTours actief als reisorganisatie voor fietsreizen in het buitenland. Zowel in binnen- als buitenland kunnen ze dus behulpzaam zijn.

Als ondernemer wil je blijven ondernemen. MVO Nederland is ervan overtuigd dat dit alleen kan in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. Daarom vormen we met ondernemers een beweging naar die nieuwe economie. Omdat we die zo snel mogelijk willen bereiken moeten we onze beweging nu zo groot mogelijk maken.

“Onze rol? We laten zien hoe de route naar de nieuwe economie eruit ziet.” We ondersteunen dat door innovatie tot stand te brengen via projecten met onverwachte samenwerkingen. En creëren bij overheden en financiers de condities die het bereiken van ons doel vereenvoudigen en versnellen.

We doen graag met partners mee aan de Climate Classic. Omdat het de weg naar de nieuwe economie versnelt, maar ook omdat fietsen zo veel overeenkomsten heeft met ons werk. Onze directeur-bestuurder Maria van der Heijden – zelf wielrenster en deelnemer aan de Climate Classic – schreef daar eerder deze blogpost over.”